COVID-19 (SARS-Cov-2) Тез текшерүү топтому

Продукциялардын серияларын классификациялоо